ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ                                                             

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ή ατομική

Βασικές νομικές μορφές επιχειρήσεων

Διαδικασία Ίδρυσης Ο.Ε.